zverokruh : Lev
Lev - Leo znameniu vládne Slnko citlivosť na srdce
od 23.7. - do 22.8. poslať emailom

Slnko v ňom pôsobí od 23. júla do 22. augusta a samo je aj vládcom tohto znamenia.
Šťastlivci narodení v erbe Leva majú najušľachtilejšie a najvznešenejšie povahy. Sú to ľudia vysokí, s mimoriadne vyvinutou hornou časťou tela. Tvár majú oválnu a vždy sviežu, čelo silné, vlasy zvlnené, oči živé a srdečné. Pôsobia autoritatívne. Vyznačujú sa vrúcnym a zvučným hlasom. S povahou týchto ľudí súvisí vrodená pýcha a túžba po moci. Na rozličných stupňoch - od vrcholu pyramídy vlády. Ostatní ich rešpektujú a uctievajú.
Majú vzácny dar, šíriť okolo seba veselosť a srdečnosť. Deti narodené v tomto znamení sa nazývajú aj "slnečnými". Dokážu rozohriať okolie ako slnečné lúče a vyvolať radosť, aj vtedy, keď je nálada "pod mrakom". Preto sú aj sebavedomí, nepoznajú obavy a úzkosť a radi sa venujú ostatným. Sú dôstojnými a taktnými dôverníkmi, pred ktorými sa možno otvorene vyrozprávať. Priam sa usilujú prenášať zo svojej sily časť aj na druhých.
Kladú si vysoké ciele. Spôsob života je v mnohom mimoriadny. Čistú a ušľachtilú myseľ však chcú iní zámerne oklamať. Oni sami sú presvedčení, že nikto nemôže sklamať ich dôveru. S vrodenou pýchou zase súvisí aj občasné pohŕdanie. Pomstiví nie sú a veľkodušne odpúšťajú. Pravda, ak je Slnko nepriaznivo ožiarené, mení sa pýcha na nadutosť.
Ľudia narodení v tomto znamení sa vyznačujú plamennou povahou. Silné ľúbostné city kombinované s dobrosrdečnosťou vyvolávajú v ostatných pocit šťastia. Dobrá vôľa a veselá nálada ich predurčujú k tomu, že sa na nich nikto nenahnevá. Hoci sú plamennej povahy, sú spoľahliví a pozorní. Nevyhľadávajú ľúbostné dobrodružstvá a partnerov milujú celou svojou bytosťou. Preto sú manželstvá s týmito ľuďmi celoživotnou výhrou.
Takmer nikdy nehovoria o svojich starostiach. Pri svojej povahe ich takmer nemajú a ak predsa, tak sa s nimi vyrovnajú sami. Smútok duše nikdy nevidno na ich tvárach. Radi štedro obdarúvajú milované bytosti a tak zmierňujú ich starosti.
Ženy v tomto znamení sa pokladajú za vynikajúce matky. Väčšinou prežijú krásny a harmonický život v rodinnom kruhu. No obidve pohlavia pri nepriaznivom ožiarení bývajú zmyselnejšie.
Najvhodnejší životní partneri pre nich sú zo znamení Strelca a Barana. Úspešný býva aj zväzok s Váhami alebo Blížencami.
Deti narodené v znamení Leva sú rozkošné. Majú kučeravé vlasy, ktoré si zachovávajú aj v neskoršom veku, bystrú tváričku s podmaňujúcim a niekedy až prešibaným výrazom. Sú vždy veselé, zdravé a od malička majú sklon k výnimočnosti. Radi obdarúvajú ostatných, čo u detí nebýva častý zvyk, najmä ak sa majú rozdeliť s obľúbenou hračkou. Rozdávanie darčekov sa časom môže meniť na márnotratnosť, preto treba včas pestovať aj zmysel pre šetrnosť. V peniazoch nevidia princíp bohatstva, často chcú darovať viac ako majú a hrozí im zadĺženie. Vyrovnávajú ho za nich rodičia.
Šťastlivci narodení v znamení Leva sa vzhľadom na, dôstojnosť a autoritu najviac hodia na rozličné reprezentatívne funkcie. Úspešní sú však takmer v každom povolaní, kde treba rozhodovať.
Sú výbornými spolupracovníkmi a hoci sú vo vedúcich funkciách, dajú sa poučiť aj od druhých. Sú priami a otvorení. Zväčša majú rečnícky dar a využívajú ho vo svojom povolaní alebo v herectve. Dokážu svojím hlasom ovládať zástupy. Organizmus majú zväčša zdravý a odolný. Niekedy trpia na reumu a potrebujú kúpeľnú liečbu. Najradšej majú slnečný kúpeľ. Preto ich deprimuje dlhotrvajúce chmúrne počasie. Len Slnko, ktoré je patrónom ich zrodenia, vyvoláva v nich veselú náladu a dodáva síl. Zvláštne, že často zomierajú na infarkt.

späť na zoznam poslať emailom
Hore


© 2000-2024 Webdesign and build - AY productionsTOPlist

Hore